UniStudies s.r.o.

Management kvality

Náhodná reference

S jazykovou agenturou UniStudies s.r.o. spolupracujeme v oblasti vzdělávání v cizích jazycích již pátým rokem a musím konstatovat, že jsme opravdu spokojeni. To nejpodstatnější vidím v zaměření výuky na odbornou sféru našeho sektoru působnosti.Ing. Petr Vodák, Miele technika s.r.o. (2015)

Součástí konceptu výuky UniStudies je také vysoká kvalita dodávaných jazykových a administrativních služeb začínaje výběrem lektora a konče kontrolou průběhu vlastní výuky.

Proč můžeme vysokou kvalitu našich služeb garantovat:

  • jednotlivé lektory důkladně vybíráme (testujeme jejich jazykové znalosti a metodické dovednosti, ověřujeme si reference jejich činnosti)
  • celý tým metodicky vedeme a pravidelně školíme v nových trendech a metodách
  • přesně stanovíme vzdělávací program a průběžně revidujeme plnění jeho nastavených kritérií
  • kontrolujeme práci jednotlivých lektorů v probíhající výuce, přímo komunikujeme s konkrétními studenty ohledně spokojenosti s lektorem
  • ověřujeme tematické zaměření výuky, zjišťujeme stav zapojování firemní terminologie v jednotlivých lekcích
Miele

Miele

HELLA AUTOTECHNIK NOVA

HELLA AUTOTECHNIK NOVA

SSI Schäfer

SSI Schäfer

UNEX

UNEX

Ferona Thyssen Plastics

Ferona Thyssen Plastics

The Clinical Trial Center

The Clinical Trial Center

Oxford University Press

Oxford University Press