UniStudies s.r.o.

Náš tým

Náhodná reference

S jazykovou agenturou UniStudies s.r.o. spolupracujeme v oblasti vzdělávání v cizích jazycích již pátým rokem a musím konstatovat, že jsme opravdu spokojeni. To nejpodstatnější vidím v zaměření výuky na odbornou sféru našeho sektoru působnosti.Ing. Petr Vodák, Miele technika s.r.o. (2015)

Při naší práci je důležitá činnost každého z nás, tedy jak každého lektora, tak celého metodického a administrativního týmu. Metodický tým připravuje výukový materiál, administrativní tým vytváří provozní zázemí pro vykonávání lektorské činnosti a lektorský tým potom vlastní výuku realizuje. Podobně je tomu také u překladů a tlumočení.

Každý je tedy důležitým článkem v systémovém řetězci dílčích činností. Pouze za stoprocentního a přesného fungování jednotlivců může vznikat jednotný a dobře fungující celek služeb UniStudies.

 

Organizační struktura

 

Kvalita je na prvním místě

V současnosti patří do našich řad přes 70 lektorů, 50 překladatelů a tlumočníků. U výuky jde o zkušené pedagogy, absolventy a studenty vysokých škol s jazykovým vzděláním, rodilé mluvčí z různých zemí světa se státní jazykovou zkouškou nebo mezinárodním certifikátem. U překladů a tlumočení spolupracujeme pouze s prověřenými a zkušenými profesionály, kteří se daným oblastem věnují dlouhodobě a úzkoprofilově.

Celý tým je pravidelně školen a dále veden metodickým týmem, který nejen že realizuje konkrétní školení a workshopy, ale také připravuje a vyhledává nový studijní materiál a pomůcky, představuje nové metodické trendy, zajišťuje jazykové poradenství v rámci jednotlivých segmentů naší činnosti apod.

 

Kvalitu našich služeb kontrolujeme

Nedílnou a velmi důležitou součástí činnosti metodiků a office pracovníků je pravidelná kontrola činnosti realizačního týmu.

Zpětnou vazbu na kvalitu výuky získáváme jak formou auditů v probíhající výuce, tak formou různých typů přímé komunikace s jednotlivými studenty.

U překladů a tlumočení využíváme okamžitých referencí ihned po výkonu dané činnosti.

Miele

Miele

HELLA AUTOTECHNIK NOVA

HELLA AUTOTECHNIK NOVA

SSI Schäfer

SSI Schäfer

UNEX

UNEX

Ferona Thyssen Plastics

Ferona Thyssen Plastics

The Clinical Trial Center

The Clinical Trial Center

Oxford University Press

Oxford University Press