UniStudies s.r.o.

Typy tlumočení

Náhodná reference

UniStudies tak podporuje kolegy, nejen co se jazykového vybavení týká, ale také jim umožňuje profesně růst. Zpětná vazba je pro UniStudies samozřejmostí a umožňuje nám orientovat se ve výkonech pracovníků, stejně tak je vždy zajištěna celková organizace a administrativní podpora.Mgr. Jana Kutínová, SSI-Schäfer s.r.o. (2013)

 
Tlumočení rozlišujeme
dle účelu na:

Běžné

  • používá se nejčastěji při obchodních jednáních, školeních, prezentacích firem, přednáškách apod.
  • nemusí být prováděno soudním tlumočníkem

Soudní

  • je vyžadováno např. při soudních jednáních, sňatcích, jednáních u notáře apod.
  • tlumočit může pouze soudní tlumočník, který je jmenován a registrován příslušným soudem České republiky a řídí se vyhláškou č.37/1967 Sb. o tlumočnících a znalcích

 
a dle formy na:

Konsekutivní

  • používá se nejčastěji při obchodních jednáních, školeních, prezentacích firem, přednáškách apod.
  • řeč hovořícího je tlumočníkem převáděna do cílového jazyka vždy po kratších úsecích

Simultánní

  • používá se nejčastěji při konferencích, školeních, seminářích určených pro větší počet posluchačů apod., za doprovodu tlumočnické techniky (kabiny, sluchátka atd.) nebo tzv. šeptem do ucha
  • tlumočník částečně předvídá vývoj projevu hovořícího a převádí jeho řeč do cílového jazyka ve stručnější či kratší formě bez výrazného časového zpoždění a snížení informační hodnoty
Miele

Miele

HELLA AUTOTECHNIK NOVA

HELLA AUTOTECHNIK NOVA

SSI Schäfer

SSI Schäfer

UNEX

UNEX

Ferona Thyssen Plastics

Ferona Thyssen Plastics

The Clinical Trial Center

The Clinical Trial Center

Oxford University Press

Oxford University Press