UniStudies s.r.o.

Jazykový audit a jazykové poradenství

Náhodná reference

Spolupráce s jazykovou agenturou UniStudies s.r.o. jako prioritním dodavatelem jazykových služeb a vzdělávání je na vysoké profesionální úrovni. Jazykové služby jsou poskytované ve vysoké kvalitě a v plném souladu s našimi požadavky a dle individuálních potřeb.Ing. Marek Ryšavý, MBA, Hella Mohelnice

Potřebujete rychle a komplexně zhodnotit jazykové kompetence?

  • díky detailní specifikaci všech kompetencí v jednotlivých jazykových úrovních přesně stanovíme aktuální stav vašich znalostí
  • písemným testem s přesnými kritérii a verbálním pohovorem v cizím jazyce obratem získáváme jasný výsledek

Chcete objektivně stanovit aktuální verbální i gramatickou úroveň v souladu s ERR?

  • zkoušející auditor nezná účastníky auditu, a proto je nemůže ani zvýhodňovat ani znevýhodňovat, hodnocení probíhá dle objektivně stanovených měřítek
  • nezávisle ověřujeme skutečnou aktuální jazykovou úroveň studenta, aniž bereme v potaz předcházející studium nebo výukové plány

Otestujte  se sami a zjistěte svoji úroveň dle ERR.

Jazykové poradenství

  • u vstupního jazykového auditu vyhodnotíme aktuální stav znalostí dle  ERR a stanovíme studijní cíle jednotlivých studentů
  • v rámci monitoringu potom průběžně vyhodnocujeme, zda studenti dosáhli stanovených cílů
  • na základě výsledků přesně stanovujeme časový a studijní plán jazykového progresu v jednotlivých úrovních
  • pro zajištění stálé efektivity vzdělávání v případě potřeby upravujeme studijní plány s ohledem na problematické oblasti ve výuce
  • formou komplexního reportu předáváme detailní informace na personální oddělení nebo vedoucím pracovníkům zodpovědným za vzdělávání

Kontaktujte  nás a my Vám vše rádi detailně představíme.

Miele

Miele

HELLA AUTOTECHNIK NOVA

HELLA AUTOTECHNIK NOVA

SSI Schäfer

SSI Schäfer

UNEX

UNEX

Ferona Thyssen Plastics

Ferona Thyssen Plastics

The Clinical Trial Center

The Clinical Trial Center

Oxford University Press

Oxford University Press