Historie

Jazyková agentura UniStudies s.r.o. působí jako dodavatel jazykových služeb pro firemní i veřejnou klientelu nejen v Olomouckém regionu, ale také v regionech sousedních a na Slovensku.

Od samotného vzniku je naší specializací zajištění výuky cizích jazyků včetně doplňkového administrativního servisu, překladů a tlumočení, a to hlavně v oblasti firemního sektoru.

A jak šel čas ….

2003

 • zakládáme jazykovou a překladatelskou agenturu UniStudies s provozní kanceláří na ul. Erbenova pod tímto logem
 • zajišťujeme výuku pro klienty v Olomouci a Mohelnici
 • náš tým má 15 lektorů a několik překladatelů a tlumočníků

2006

 • stěhujeme se do větších prostor na ul. Lazecká
 • náš tým se rozrostl na 35 lektorů a 10 překladatelů a tlumočníků

2008

 • navazujeme spolupráci s klienty v Hranicích na Moravě
 • měníme logo

2009

 • stáváme se společností s ručením omezeným
 • začínáme působit v Uničově, Litovli, Prostějově

2010

 • k lokalitám našeho působení přibývá Velká Bystřice

2011

 • znovu se stěhujeme do ještě větších prostor na ul. Sokolská
 • náš tým se rozrostl na 50 lektorů a 20 překladatelů a tlumočníků
 • k lokalitám našeho působení přibývá Dolní Újezd a Ostrava
 • stěhujeme se do nových prostor na ul. Sokolská

2012

 • začínáme působit na Slovensku
 • aktualizujeme logo
 • realizujeme první tematické Speciální intenzivní kurzy (tzv. SIK ) = Soft Skills kurzy

2013

 • zahajujeme výuku v Jihlavě a ve Zlíně
 • realizujeme Speciální intenzivní workshopy v angličtině na téma Interkulturní rozdíly v komunikaci mezi Čínou a Evropou

2014

 • měníme náš firemní profil a inovujeme logo

2015

 • stále rosteme, ale zůstáváme na naší adrese, protože se nám tady opravdu líbí
 • náš tým má aktuálně přes 70 lektorů a 50 překladatelů a tlumočníků
 • učíme přes 5000 hodin měsíčně a vzděláváme téměř 2000 studentů

Naše filozofie

Naší filozofií je spokojený zákazník.

Možná je to pro někoho klišé, ale pro nás je to alfa a omega našeho podnikání.

Individuální a flexibilní přístup k potřebám jednotlivých studentů, profesionalita jednání, pečlivě vybíraní a dále školení lektoři, pravidelná zpětná vazba na činnost lektorského týmu, efektivní studijní plán zohledňující požadavky konkrétního klienta, důkladně připravovaný výukový materiál – to vše jsou nástroje, které nám pomáhají plnit vaše očekávání.

Management kvality

Součástí konceptu výuky UniStudies je také vysoká kvalita dodávaných jazykových a administrativních služeb začínaje výběrem lektora a konče kontrolou průběhu vlastní výuky.

Proč můžeme vysokou kvalitu našich služeb garantovat:

 • jednotlivé lektory důkladně vybíráme (testujeme jejich jazykové znalosti a metodické dovednosti, ověřujeme si reference jejich činnosti)
 • celý tým metodicky vedeme a pravidelně školíme v nových trendech a metodách
 • přesně stanovíme vzdělávací program a průběžně revidujeme plnění jeho nastavených kritérií
 • kontrolujeme práci jednotlivých lektorů v probíhající výuce, přímo komunikujeme s konkrétními studenty ohledně spokojenosti s lektorem
 • ověřujeme tematické zaměření výuky, zjišťujeme stav zapojování firemní terminologie v jednotlivých lekcích

Náš tým

Při naší práci je důležitá činnost každého z nás, tedy jak každého lektora, tak celého metodického a administrativního týmu. Metodický tým připravuje výukový materiál, administrativní tým vytváří provozní zázemí pro vykonávání lektorské činnosti a lektorský tým potom vlastní výuku realizuje. Podobně je tomu také u překladů a tlumočení.

Každý je tedy důležitým článkem v systémovém řetězci dílčích činností. Pouze za stoprocentního a přesného fungování jednotlivců může vznikat jednotný a dobře fungující celek služeb UniStudies.

Kvalita je na prvním místě

V současnosti patří do našich řad přes 70 lektorů, 50 překladatelů a tlumočníků. U výuky jde o zkušené pedagogy, absolventy a studenty vysokých škol s jazykovým vzděláním, rodilé mluvčí z různých zemí světa se státní jazykovou zkouškou nebo mezinárodním certifikátem. U překladů a tlumočení spolupracujeme pouze s prověřenými a zkušenými profesionály, kteří se daným oblastem věnují dlouhodobě a úzkoprofilově.

Celý tým je pravidelně školen a dále veden metodickým týmem, který nejen že realizuje konkrétní školení a workshopy, ale také připravuje a vyhledává nový studijní materiál a pomůcky, představuje nové metodické trendy, zajišťuje jazykové poradenství v rámci jednotlivých segmentů naší činnosti apod.

Kvalitu našich služeb kontrolujeme

Nedílnou a velmi důležitou součástí činnosti metodiků a office pracovníků je pravidelná kontrola činnosti realizačního týmu.

Zpětnou vazbu na kvalitu výuky získáváme jak formou auditů v probíhající výuce, tak formou různých typů přímé komunikace s jednotlivými studenty.

U překladů a tlumočení využíváme okamžitých referencí ihned po výkonu dané činnosti.