Překlady

Dbáte na vysokou důvěrnost informací?

Jsme spolehliví a diskrétní.

Potřebujete, aby překladu rozuměla i druhá strana?

Používáme vaši terminologii.

Chcete, abyste cílový dokument už nemuseli graficky upravovat?

Nepoznáte překlad od originálu.

Obecné informace

Co je překlad?

Je to písemné převedení textu z jednoho (zdrojového) jazyka do druhého (cílového), a to v rámci všech běžných i firemních oblastí.

Jaké jazyky překládáme?

Překládáme ze všech a do všech indoevropských jazyků (angličtinou či němčinou počínaje a španělštinou či portugalštinou konče) a také z a do čínštiny.

Kdo překládá?

Spolupracujeme pouze s prověřenými a zkušenými překladateli, kteří se překladům věnují dlouhodobě nebo úzkoprofilově.

Při dlouhodobých nebo opakujících se zakázkách zajistíme vždy stejného překladatele.

Jak překlady rozlišujeme?

dle zaměření textu na běžný a soudní
dle termínu vyhotovení na běžný a expresní

Co je to normostrana?

Normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu u běžných překladů o rozsahu 1 800 znaků (včetně symbolů a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

Překlady kalkulujeme a tedy i účtujeme dle finálního počtu normostran cílového textu.

U soudních překladů je kalkulována běžná strana, tedy každá započatá strana textu nehledě na počet znaků.

Co je DTP servis?

DTP servis je kompletní grafické zpracování dokumentu určeného k překladu (návody, prospekty, brožury atd.) a je vlastní součástí vyhotovování překladů.

Běžně zajišťujeme také převod needitovatelných textů do editovatelné podoby (např. z PDF do Wordu, Excelu, PowerPointu nebo do In Designu, zpět do PDF atd.).

Kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme ohledně specifikace a zadání překladu a poté vám zašleme nezávaznou kalkulaci překladu.

Soudní překlady

Soudní překlady textů jsou nutné u překladů se soudním ověřením. Soudní překlad bývá nazýván jako „ověřený překlad“, „překlad s kulatým razítkem“, „notářský překlad“.  Tento typ překladu provádí a ověřuje vždy soudní překladatel, který je jmenován a registrován příslušným soudem České republiky. Zajistíme svázání překladu s překladatelskou doložkou opatřenou tzv. kulatým razítkem, proto se při nutnosti zachování originálu dokumentu doporučuje vyhotovit notářsky ověřenou kopii a překlad vyhotovit k ní.

Nejčastěji soudně překládáme výpisy z obchodního rejstříku, doklady o vzdělání, plné moci, rodné, oddací a úmrtní listy, soudní rozhodnutí, výpisy z rejstříků trestů apod.

Kontaktujte  nás a my Vám rádi poradíme, jak soudní překlad zajistit. Nebo nám zašlete základní informace pro nezávaznou kalkulaci překladu.

Korektury

Korektura textu je oprava chyb přeloženého textu. Korekturu textů provádějí rodilí mluvčí a jazykoví odborníci, kteří se specializují na jazykovou a stylistickou úpravu textů. Jazykový odborník opraví gramatické a stylistické chyby nebo případné překlepy, rodilý mluvčí upraví text tak, aby v cílovém jazyce působil naprosto přirozeně.  Touto službou zvyšujeme kvalitu vyhotoveného překladu.

Kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme, zda-li je u vašeho překladu nutná např. korektura rodilým mluvčím či nikoli. Nebo nám zašlete základní informace pro nezávaznou kalkulaci překladu.