Tlumočení

Zajišťujeme tlumočnické služby v rámci všech indoevropských jazyků (angličtina, němčina, francouzština, italština, ruština, portugalština, španělština atd.), a to pro všechny segmenty firemního prostředí a všechny obory (např. obchodní jednání, firemní prezentace, zaškolování zaměstnanců, zavádění nových strojů do výroby aj.).

Spolupracujeme pouze s prověřenými a zkušenými tlumočníky, kteří se tlumočení věnují dlouhodobě a jsou časově flexibilní.

Nabízíme tlumočení konsekutivní i simultánní:

    • Při konsekutivním tlumočení je řeč hovořícího tlumočníkem převáděna do cílového jazyka vždy po kratších úsecích. Používá se nejčastěji při obchodních jednáních, školeních, prezentacích firem, přednáškách apod.
    • Při simultánním tlumočení tlumočník částečně předvídá vývoj projevu hovořícího a převádí jeho řeč do cílového jazyka ve stručnější či kratší formě bez výrazného časového zpoždění a snížení informační hodnot. Používá se nejčastěji při konferencích, školeních, seminářích určených pro větší počet posluchačů apod., za doprovodu tlumočnické techniky (kabiny, sluchátka atd.) nebo tzv. šeptem do ucha.

Nabízíme tlumočení běžné i soudní:

  • Běžné tlumočení se používá se nejčastěji při obchodních jednáních, školeních, prezentacích firem, přednáškách apod. a nemusí být prováděno soudním tlumočníkem.
  • Soudní tlumočení je vyžadováno např. při soudních jednáních, sňatcích, jednáních u notáře apod. Tlumočit může pouze soudní tlumočník, který je jmenován a registrován příslušným soudem České republiky a řídí se vyhláškou č.37/1967 Sb. o tlumočnících a znalcích.

Jsme flexibilní v rozsahu i termínech zakázky.

Pro více informací či kalkulaci nás prosím neváhejte kontaktovat.