Tlumočení

Připravujete firemní společenskou akci za účasti třeba německého majitele a chcete nechat přetlumočit jeho řeč českým zaměstnancům?

Tlumočíme jakýkoliv obor.

Pozítří přijede obchodní partner z ciziny a nemáte společný komunikační jazyk?

Jsme flexibilní v rozsahu i termínech zakázky.

Berete si příslušníka jiného státu a potřebujete u obřadu soudního tlumočníka?

Tlumočí jen ověření a zkušení tlumočníci, se soudní doložkou i bez ní.

Obecné informace

Co je tlumočení?

Tlumočení je ústní převod z jednoho (= zdrojového) jazyka do jazyka druhého (= cílového).

Co a kde tlumočíme?

Zajišťujeme tlumočnické služby v rámci všech indoevropských jazyků (angličtina, němčina, francouzština, italština, ruština, portugalština, španělština atd.), a to pro všechny segmenty firemního prostředí a jeho aktivit (např. obchodní jednání, firemní prezentace  a prezentace produktů nebo procesů, zaškolování zaměstnanců na různých pozicích za různým účelem, zavádění nových strojů do výroby atd.).

Kdo tlumočí?

Spolupracujeme pouze s prověřenými a zkušenými tlumočníky, kteří se tlumočení věnují dlouhodobě a jsou časově flexibilní.

Jak tlumočení rozlišujeme?

dle formy na konsekutivní a simultánní
dle účelu na běžné a soudní

Co je to hodina tlumočení?

Hodina tlumočení je základní účtovací jednotka o rozsahu 60 minut výkonu činnosti. Do každé odtlumočené hodiny jsou započítávány i realizované pauzy v rámci výkonu tlumočení.

Tlumočení kalkulujeme a tedy i účtujeme dle předem plánovaného nebo finálního počtu odtlumočených hodin.

Kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme, jaký druh tlumočení bude pro Váš účel ten nejvhodnější.

Typy tlumočení

Tlumočení rozlišujeme dle účelu na:

Běžné

  • používá se nejčastěji při obchodních jednáních, školeních, prezentacích firem, přednáškách apod.
  • nemusí být prováděno soudním tlumočníkem

Soudní

  • je vyžadováno např. při soudních jednáních, sňatcích, jednáních u notáře apod.
  • tlumočit může pouze soudní tlumočník, který je jmenován a registrován příslušným soudem České republiky a řídí se vyhláškou č.37/1967 Sb. o tlumočnících a znalcích

a dle formy na:

Konsekutivní

  • používá se nejčastěji při obchodních jednáních, školeních, prezentacích firem, přednáškách apod.
  • řeč hovořícího je tlumočníkem převáděna do cílového jazyka vždy po kratších úsecích

Simultánní

  • používá se nejčastěji při konferencích, školeních, seminářích určených pro větší počet posluchačů apod., za doprovodu tlumočnické techniky (kabiny, sluchátka atd.) nebo tzv. šeptem do ucha
  • tlumočník částečně předvídá vývoj projevu hovořícího a převádí jeho řeč do cílového jazyka ve stručnější či kratší formě bez výrazného časového zpoždění a snížení informační hodnoty